Читателски оценки

(за „Гелимер в сребърна верига “ от Братя Грим)

Дата Потребител Оценка