Дневник на етикетите

(за „Златна сватба“ от Борис Младенов-Young)

Дата Етикет Потребител