Дневник на етикетите

(за „Шопите и Мърквичка“ от Петър Незнакомов)

Дата Етикет Потребител