Читателски оценки

(за „„Като идеала от полето“ “ от Владимир Свинтила)

Дата Потребител Оценка