Читателски оценки

(за „Скръбта на Хаджи Ставри “ от Владимир Свинтила)

Дата Потребител Оценка