Дневник на етикетите

(за „Семеен портрет“ от Карлуш Друмонд де Андраде)

Дата Етикет Потребител