Дневник на етикетите

(за „Green“ от Пол Верлен)

Дата Етикет Потребител