Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Статия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2011)

Издание:

Чудомир. Спомени, пътеписи, статии и бележки. Съчинения в три тома — том 3

Подбор: Петър Пондев, Серафим Северняк

Редактор: Татяна Пекунова

Художествено оформление: Елена Маринчева

Технически редактор: Любен Петров

Коректор: Елена Куртева

Издателство „Български писател“, 1980

ДПК „Димитър Благоев“, 1981


Според един тефтер-кондика първата библиотека у нас е основана през 1847 год. в Трявна. Помещавала се е в „общата“ стая на тогавашното „школо“. Околовръст е била опасана с миндери, над които са били полиците с книги. Всяка неделя, след отпуска на черква, чорбаджии и еснафи са се отбивали там, за да им прочете нещо „даскалът“ и да се почерпят по едно кафе. Такива библиотеки или „книгохранителници“ е имало по онова време в Лом, Свищов, Прилеп, Шумен и пр. Истински читалища с по-широка културно-просветна програма, с устав и редовни членове обаче се основават към 1856 г. в Свищов, Лом и Шумен. Около 1870 г. се появяват и в Хасково, Битоля, Казанлък, Ст. Загора, Сливен, Габрово, Карлово, Тулча, Силистра и т.н.

Силистренското читалище „Надежда“ според г. Ст. Чилингиров и Г. Димитров е основано в 1870 г. Там обаче се пази един документ, който е с дата две години по-късно. Той има следното съдържание:

Българско читалище „Надежда“ в Силистра. Брой 21.

 

Читалищното настоятелство дава настоящето на г. Никола С. Георгиев, който ся записа член-основател на Българското читалище „Надежда“ и заплати гр. петдесет и два. Гр. Силистра, 20 август 1872 г.

Настоятелството на Бълг. читалище

Председат. — Ангел Тодоров

Кассіер — Георги Иванов

Писар — Георги Н. Титов

библиот. — Цани Д. Зографски

В началото под текста „Българско читалище“ има кръгло клише с изображение на три пчелни кошера, а под него — името „Надежда“, а печатът, който е сложен долу в левия край, освен горния текст има изобразено отворена книга и две хванати ръце под нея. Документът е добре запазен и представлява ценност за историята на едно от първите ни читалища.

През 1881 год. читалище „Надежда“ според г. Драган Бобчев се явява под ново име — „Напредък“, — а през 1883 г. се преименува на „Трендафил“. След това настъпва мъртвило от няколко години, докато се яви под сегашното си име „Доростол“. Читалище „Доростол“ съществува до 1929 г. След това то бива разтурено. Читалищните членове обаче разпределят помежду си книгите и имуществото му, укриват ги по домовете си и след Освобождението донасят над 10 000 тома и турят началото на нов живот.

Ако съдим по горния документ, значи, силистренското читалище на 20 август тази година трябва да празнува седемдесетгодишнината от основаването си.

 

(Публикуван в сп. „Читалище“, XXI, 1942, кн. 5–6, стр, 180–181.)

Край