Дневник на етикетите

(за „Недокоснат от човешки ръце“ от Робърт Шекли)

Дата Етикет Потребител