Условия за ползване на „Издателска витрина“

Функционалността „Издателска витрина“ е разрешена за ползване само от книгоиздатели.

За да ползва „издателска витрина“, книгоиздателят трябва да регистрира собствен профил в системата на „Моята библиотека“ и да се свърже с администраторите на сайта чрез писмо до contact(при)chitanka.info, за да бъде активирана функцията. В писмото книгоиздателят трябва да посочи точното име на регистрирания профил и данни за обратна връзка, с цел да бъде проверена истинността на регистрацията и да бъдат избегнати злоупотреби.

„Издателска витрина“ дава възможност книгоиздателите да публикуват на сайта chitanka.info ревюта на новоиздадени книги. Качените от книгоиздателите ревюта ще се показват на първа страница на „Моята библиотека“ в карето „Издателска витрина“, както и в самостоятелна страница, посветена на съответния издател. За всяка книга читателите ще могат да отворят информацията в отделна страница, в която ще се визуализират подробни данни за изданието. Книгоиздателите трябва да качват снимка на корицата, анотация, данни за произведението, препоръчително откъс за прочит от произведението, и връзка към уеб страницата на книгоиздателството и/или книжарница, откъдето книгата може да бъде закупена. Ревюта може да се качват както за хартиени, така и за електронни издания. Системата на библиотеката позволява ревютата да бъдат редактирани или изтривани от страна на книгоиздателите.

„Издателска витрина“ е напълно безплатна за ползване от страна на книгоиздателите, без договори и без обвързване с клаузи. Книгоиздателите качват информация в ревютата на собствена отговорност. „Моята библиотека“ не гарантира читателска посещаемост на качените ревюта, не поставя ограничения за вида, фо̀рмата или жанра на книгите, не поставя изисквания или ограничения за комерсиални продукти, не проверява валидността на авторските и разпространителските права върху произведенията, които книгоиздателите качват като ревюта, не следи реализираните продажби от страна на книгоиздателите и не изисква никакви такси и/или комисиони от дейността на книгоиздателите. „Моята библиотека“ има право да редактира или премахне ревю, за което администраторите сметнат, че е качено неправомерно, съдържа нецензурно съдържание или лична информация, създава конфликт на интереси или уронва престижа на конкретно лице и/или организация. Ако някой книгоиздател забележи проблем или нарушение в някое ревю, може да сигнализира за това на екипа на „Моята библиотека“ по електронната поща.

Целта на „Издателска витрина“ е да задоволи нуждите на читатели, които търсят нови книги, каквито според Правилата на „Моята библиотека“ не се качват като произведения със свободен достъп на сайта chitanka.info.

„Моята библиотека“ си запазва правото да променя настоящите условия по свое усмотрение или по предложение на издателствата с цел подобряване на функционалността и защита на взаимните интереси.