Попълване на липсваща информация

Ако знаете кой е превел „Червените ромбове“ от Лино Алдани, можете да го съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.