Попълване на липсваща информация

Ако знаете кой е превел „Дяволът с трите златни косъма“ от Братя Грим, можете да го съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.