Попълване на липсваща информация

Ако знаете кой е превел „Продава се планета“ от Нилс Нилсен, можете да го съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.