Попълване на липсваща информация

Ако знаете кой е превел „До последния мъртвец“ от Уилям Тен, можете да го съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.