Попълване на липсваща информация

Ако знаете кой е превел „Разходка“ от Робърт Шекли, можете да го съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.