Попълване на липсваща информация

Ако имате информация за годината на превод на „Съобщения за лирическата дейност“ от Ханс Магнус Енценсбергер, можете да я съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.