Попълване на липсваща информация

Ако имате информация за годината на превод на „Песен на нощния пазач“ от Аделберт фон Шамисо, можете да я съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.