Попълване на липсваща информация

Ако имате информация за годината на написване или първа публикация на „Как кърпачът Маруф станал цар“, можете да я съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.