Попълване на липсваща информация

Ако имате информация за годината на написване или първа публикация на „Вървим по Куджи Бей род двама…“ от Борис Младенов-Young, можете да я съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.