Попълване на липсваща информация

Ако имате информация за годината на написване или първа публикация на „Тъй както нежно, мило е вълчето…“ от Борис Младенов-Young, можете да я съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.