Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Попълване на липсваща информация

Ако имате информация за годината на написване или първа публикация на „Акелдама“ от Ивайло Шонов, можете да я съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.