Попълване на липсваща информация

Ако имате информация за годината на написване или първа публикация на „Три съня“ от Бо Син-цзиен, можете да я съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.