Попълване на липсваща информация

Ако имате информация за годината на написване или първа публикация на „Песни за зрелия живот“ от Луис Палес Матос, можете да я съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.