Попълване на липсваща информация

Ако имате информация за годината на написване или първа публикация на „Зимна вечер“ от Пол Верлен, можете да я съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.