Попълване на липсваща информация

Ако имате информация за годината на написване или първа публикация на „Роби на позора “ от Карл Май, можете да я съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.