Попълване на липсваща информация

Ако знаете какво е оригиналното заглавие на „Нощ “ от Луиджи Пирандело, можете да го съобщите чрез следния формуляр, за да бъде въведено в базата от данни на библиотеката. Полезна е и всякаква друга допълнителна информация за произведението.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.