Попълване на липсваща информация

Ако знаете какво е оригиналното заглавие на „Негър в твоята празна къща“ от Мануел дел Кабрал, можете да го съобщите чрез следния формуляр, за да бъде въведено в базата от данни на библиотеката. Полезна е и всякаква друга допълнителна информация за произведението.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.