Търсене на „платон“

Личности

Произведения

Етикети

Работно ателие

Дата Заглавие Автор Етап на работата Потребител
екип Инфо Файл Федон Платон Коригира се
екип Инфо 4 Файл Държавата Платон Коригира се
екип Инфо Файл Апология Платон За корекция
сам Инфо Изкопът Андрей Платонов За корекция
екип Инфо 1 Файл Коментар върху Платоновия Пир за любовта Марсилио Фичино Коригира се