Търсене на „История на българия“

Произведения

Книги

Авторски серии

Издателски поредици

Работно ателие

Дата Заглавие Автор Етап на работата Потребител
сам Инфо 1 Файл Политическа и дипломатическа история на България-т.13, Външна политика при управлението на Стамболов проф. Георги Петров Генов Чака проверка