Издателска витрина на Изток-Запад

Издателство „Изток-Запад“ е основано през есента на 2002 г. Към 2016 г. в каталога му има над 700 реализирани заглавия, групирани тематично в големите поредици „Изток“, „Запад“ и „България“.

Издателството работи най-вече в областите на философията, културологията, антропологията, историята, икономиката, практическата и теоретическата психология, изобщо на познанието за човека и обществото. Наред с това немалък дял от книжната му продукция се пада на белетристиката, публицистиката, здравето и бизнес-уменията.

Екипът на „Изток-Запад“ има ясно очертана културна мисия. Годините на преход на българското общество се отразиха негативно на културния и научния живот в него, разрушиха духовната среда и поставиха под съмнение ценностната система на българина. Възстановяването на културните кръгове и запознаването на българския читател с постиженията на световната хуманитаристика – това е стратегическата цел на издателството.

Сивият път: Наследникът
Категория: Българско фентъзи
Дата на издаване:
Формат:
  • хартиена