Николай Теллалов
10 на –9

Корица
Последното изпитание пред човечеството е технологията, която борави с отделните атоми и молекули, подредени във всички мислими, физически възможни структури. Последното изпитание е изпитание чрез изобилие. Изпитание чрез материално неограничена свобода. Изпитание — или изкушение? — е отмяната на смъртта като нещо задължително за всяко живо същество.
Хората вече не могат да останат същите, каквито са били преди.
Формат
  • PDF
Място за сдобиване с книгата
http://e-knigi.net/index.php?route=product/product&product_id=138