Григор Гачев
Докосвания

Корица
Тук са събрани истории и случки, каквито съм ги видял. Понякога съм украсил изказа, но не и фактите. Животът е по-красив от лъжите.
Питат ме истински ли са. И как успявам да ги видя и срещна. Не зная как някои не успяват. И се чудя колко ли други съм пропуснал – угрижен, разсеян или неспособен да осъзная какво виждам. Сигурно много повече.
Записвани най-често нощем в полупросъница в блога ми, там са небръснати и дрипави като клошари. Тук се опитах да ги поизмия и облека в чисти дрешки. Голяма разлика няма – уви, толкова мога… Но не само великото майсторство си струва. Понякога обикновената добра дума, дори неумела и несръчна, също ни топли.
Ние често въздишаме по героизма и вълшебството. Копнежът по тях, по доброто и красотата, е част от нас. Но сме свикнали да виждаме света наоколо сив и скучен, лишен от чудеса и благородство. И ги търсим в изкуството, загубили вяра, че ги има наистина. И го наричаме „красива лъжа“, понеже ни ги дава.
Но те са навсякъде. Маскирани под ежедневни дрехи и външност, скрити в обикновени неща и постъпки. Принцеси и принцове, преоблечени като просяци, за да изпитат мъдростта ни. Достойни ли сме да ги видим каквито са наистина. Да осъзнаем, че свят на героизма и вълшебството, на доброто и красотата има – този около нас. И да получим наградата, която заслужаваме.
А тя е голяма. Телата ни живеят в материалния свят, но умовете ни – в света на представите ни. Затова едни живеят в пъстър и вълшебен свят, а други – в сив и скучен, въпреки че е уж същият. Осъзнаем ли колко красива и магическа е всъщност реалността, получаваме избора да живеем не сред скуката и сивотата ѝ, а сред красотата и магията ѝ.
И да си отключим тази врата, зависи единствено от нас.


(Григор Гачев)

„Докосвания” съдържа 43 избрани записа от блога на Григор Гачев. Ще ви докоснат ли? Ще споделите ли вашите собствени?
Дата на издаване
Формат
  • хартиена
  • FictionBook
Място за сдобиване с книгата
http://choveshkata.net/blog/?page_id=2575