Атанас П. Славов
Космографики

Корица
Опознавайки възможностите на компютърните технологии, Атанас П. Славов започва да се инспирира от идеята да прави картини от ефектни цветови конструкции и сложни математически фрактали. Тези визии ни дават представа за структурата на материи и енергиите в тях, за пространства, наситени от фантастични асоциации. Със своите композиции А. Славов проправя нов път в българското изобразително фантастично изкуство, защото преди него опити от подобен род липсват или са изолирано явление, Важен елемент от картините му са философски насочените заглавия. Космосът е напълно различно поле за времето, което различаваме върху Земята — така, както слушаме в микрофона гласовете на китовете с неочакваните асоциации от дълбока музикалност, днес ние вече хващаме шума на небесни тела, съществували и вече несъществуващи, от
времето на Сократ и апостол Павел… Или улавяме мъглявините прах, които след милиарди години ще бъдат звезди и планети…
В-к „Словото днес“ бр. 29 от 2009 г.
Формат
  • PDF
Място за сдобиване с книгата
http://e-knigi.net/index.php?route=product/product&product_id=197