Корица
В теорията за антропогенното глобално затопляне на климата се игнорират важни факти. Преди 1000 години климатът на Северното полукълбо е бил много по-топъл от днешния. Тогава Гренландия е била наистина „зелена страна“. Слънчевата активност е главният фактор за промените и цикличните вариации на климата през Холоцена (последните 10–11 хиляди години след последния „велик ледников период“). През последните 10 000 години е имало четири периода на дълбоко застудяване на климата, наречени „малки  ледникови епохи“. Причинени са  от мощен 2200–2400 годишен слънчев цикъл. Последната „малка ледникова епоха“ е била през XVII век. Много топлият климат на Земята през ХХ век е причинен от най-високите нива на слънчевата активност за последните 800–1000 години. В историческите процеси съществува силен и добре изразен 2200–2400 годишен цикъл. Той е предизвикан от промените на слънчевата активност и климата.
Формат
  • PDF
Място за сдобиване с книгата
http://e-knigi.net/index.php?route=product/product&product_id=140