Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.
Корица
Една от целите на автора с настоящата книга  е да даде актуализирани резултати и анализ отнoсно  измененията в климата на България през последните 20–25 години. В него са коментирани най-интересните климатични събития след 1984 година в светлината на хелиофизичната концепция за промените на климата. На тази основа, както и в доклада от 1983 година се предлага климатичен сценарий за близкото бъдеще.
На тези проблеми обаче са посветени последните раздели от книгата. Предмет на другата, по-голяма част от нея са едромащабните вариации на слънчевата активност и земния климат в миналото и съвременната епоха. Авторът е включил резултати и анализ от свои проучвания, правени по различно време, като специално внимание обръща на тези, които са след 2002 година. Направен е също и обзор на съвременните физически теории, обясняващи слънчево-климатичните връзки. В критична светлина са разгледани и най-популярните  конкурентни  на хелиофизичната теория обяснения, включително и тази за „антропогенното глобално затопляне“.
Материалът е адресиран към читатели с различна професионална ориентация и специфика на интерес към проблема — геофизици, климатолози, астрофизици, специалисти в областта на земеделието, енергетиката, горското стопанство, гражданската защита, транспорта и др.
Формат
  • PDF
Място за сдобиване с книгата
http://e-knigi.net/index.php?route=product/product&product_id=141