Изследването има за цел посредством анализ на античните писмени свидетелства за Орфей да възстанови идеологическия фон, намерили конкретизация в образа на героя. Според автора устойчивостта на този фон е основната причина за виталността на образа в античната и по-специално в балканската културна традиция. В заключение се предлага едно свободно виждане във формата на есе за евентуалните последствия на анализираната идеология в реакциите на съвременния „хомо балканикус“.


Издание:

Автор: Богдан Богданов

Заглавие: Орфей и древната митология на Балканите

Издание: Първо издание

Издател: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1991

Тип: монография

Националност: Българска

Редактор: Алберт Бенбасат

Художествен редактор: Борис Драголов

Технически редактор: Емилия Дончева

Рецензент: Александър Фол

Художник: Стефан Божков

Коректор: Анелия Янкова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/5423