Хю Лофтинг
Историята на доктор Дулитъл

(В която се разказва за неговия чудноват живот в родината и за удивителните му приключения в далечни и непознати страни)

Издание:

Автор: Хю Лофтинг

Заглавие: Историята на доктор Дулитъл

Преводач: Жени Божилова

Година на превод: 1969

Език, от който е преведено: английски

Издание: Второ издание

Издател: Отечество

Град на издателя: София

Година на издаване: 1979

Тип: роман

Националност: английска

Печатница: ДПК „Д. Благоев“ — София

Излязла от печат: 25.V.1979

Редактор: Добринка Савова-Габровска

Художествен редактор: Йова Чолакова

Технически редактор: Иван Андреев

Художник: Симеон Спиридонов

Художник на илюстрациите: Хю Лофтинг

Коректор: Донка Попова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/475