Едно пътуване към истината

Ако съществуваха слова, които да изразят неизказуемото, навярно бих ги търсила под безкрайните пластове на човешката извезана същност. Бих ги съзерцавала дълго, а после бих ги измълчала, за да преминат през мен и да се завърнат там, където наистина принадлежат — без дом, без наличност, в тишина. Неприкосновени и истински като вятърен полъх, като светлина в мрак.

Като Любов.


Издание:

Автор: Меги Гювенал

Заглавие: Извезани души

Издание: първо

Издател: Сдружение „Хулите“

Град на издателя: София

Година на издаване: 2013

Тип: роман

Националност: българска

Излязла от печат: 2013

Главен редактор: Ганка Филиповска

Редактор: Ганка Филиповска

Художник: Рая Христова

ISBN: 978-639-7068-04-7

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/4889