Една нощ, в квартала на робите, между лозето и голямата бяла къща, се ражда едно дете. Баща му го взема в ръцете си и развълнуван прошепва: „Това е моят син…“. Бебето е метис. Бащинството, което признава Жак Бовилие, господарят на имението „Добра Надежда“, ще забърка семейството му в поредица от драми, които ще се разиграват в продължение на повече от половин век и ще бъдат тясно свързани с историята на Южна Африка.

За да създаде тази сага, Луаншия Греер, англичанка, родена в Замбия, е живяла няколко години в Южна Африка и едва след дълъг период на проучване написва историята на фамилията Бовилие, като ни разказва за омразата и любовта, изпитвани от поколения наред членове на семейството. Започвайки с вълненията на робите, тя следва кървавите пътища, довели Южна Африка до трагедията, която преживява днес. Но освен погледа върху исторически събития, в това произведение можем да открием духа и традициите на романите бестселъри „Отнесени от вихъра“ и „Птиците умират сами“.

4,7 Добра надежда
Bonne Esperance,


Издание:

Автор: Луаншия Греер

Заглавие: Добра надежда

Преводач: Румяна Колева

Година на превод: 1993

Език, от който е преведено: френски

Издание: Първо

Издател: „Калпазанов“

Град на издателя: Габрово

Година на издаване: 1993

Тип: роман

Печатница: „Абагар“

Редактор: Найден Недялков

Технически редактор: Лидия Николова

Коректор: Мая Арсенова

ISBN: 954-8070-53-7 (ч.2)

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/4834