Демон, който плете фабули и ви кара да настръхвате за собствено развлечение…

Тайм

„Мъглата“ е една от най-хубавите творби на Стивън Кинг, изследваща техноужаса.

Кърби Макколи

Мъглата напредва ужасяващо тихо. Бавно обхваща в безплътна прегръдка малкото градче, но… това е прегръдка, която носи мрак, страх и смърт.

4,6 Бележки (Skeleton Crew)
Notes (Skeleton Crew),

5,4 Мъглата
The Mist,

5,1 Разходката
The Jaunt,

4,9 Компютърът на боговете
Word Processor of the Gods,

4,4 Плажен свят
Beachworld,

4,9 Балада за гъвкавия куршум
The Ballad of the Flexible Bullet,

Издание:

Стивън Кинг. Мъглата (сборник разкази)

Издателска къща „Плеяда“, София, 1994

Художник: Петър Станимиров, 1994