Книгата е естествено продължение на „Петнистият сфинкс“, която излезе от печат у нас през 1980 г. Описаните в нея факти по време и място са непосредствено свързани със събитията от първата книга. Продължава повествованието за живота на потомците на женския гепард Пипа, след като майката разделя ловната си територия между своите малки и ги напуска окончателно. Читателят задълбочава впечатленията си от изключително интересните опити, които провежда авторката, активно подпомагана от учени зоолози и ветеринарни лекари — възвръщане към свободен живот на отгледани в пленничество и почти питомни гепарди.

„Зовът на Пипа“ е не само приятно и увлекателно четиво, но и много поучителна книга, допринасяща за издигане природозащитната култура на най-широк кръг читатели.

5,5 Зовът на Пипа
Pipa’s Challenge,

Издание:

Автор: Джой Адамсън

Заглавие: Зовът на Пипа

Преводач: Весела Илиева

Година на превод: 1981

Език, от който е преведено: английски

Издание: първо

Издател: Държавно издателство „Земиздат“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1981

Тип: научнопопулярен текст

Националност: английска

Печатница: ДП „Ат. Стратиев“ — Хасково

Излязла от печат: 30. IV. 1981 г.

Редактор: Радка Гоцева

Художествен редактор: Михаил Макариев

Технически редактор: Катерина Вандова

Рецензент: Владимир Антонов Помаков

Художник: Петър Кръстев

Коректор: Елка Папазова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/2091