Чувствителен бях към цветята, благоуханията, красиво наредената маса, хубавите дрехи… Но повече от отделните предмети обичах тяхната съвкупност: къщата, въздуха, светлината, как да кажа? С една дума: живота. Бях обгърнат от голяма нежност. Никога птиченце не се е търкаляло с по-голяма сладост в пуха на гнездото.

На моя стар приятел ЛЕОПОЛД КАН в памет на сина му лейтенант Жак Кан, тежко ранен в битката при Шавон-Супир на 30 октомври 1914 г. и безследно изчезнал.

А. Ф.

0 Малкият Пиер
Le petit Pierre,

0 Книга за моя приятел
Le livre de mon ami,

0 Книга за Сюзан
Le Livre de Suzanne

Издание:

Автор: Анатол Франс

Заглавие: Книга за моя приятел

Преводач: Пенка Пройкова, Ангелина Терзиева

Година на превод: 1982

Език, от който е преведено: френски

Издател: Държавно издателство „Отечество“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1982

Националност: Френска

Печатница: Държавна печатница „Георги Димитров“

Излязла от печат: март 1983

Редактор на издателството: Лилия Рачева

Художествен редактор: Йова Чолакова

Технически редактор: Методи Андреев

Художник: Петър Терзиев

Коректор: Мая Халачева

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1603