Отминал е двайсет и първи век и животът не е същият. Овладени са полетите със свръхсветлинна скорост, а от дебрите на Мрежата се ражда Есхатонът, свръхчовешки изкуствен интелект. Странно събитие, наречено Сингуларността, предизвиква принудително разселване на земната цивилизация. Появява се и разрушителна информационна напаст с неизвестен произход. Закопчайте коланите за най-дивото пътешествие в съвременната фантастика. Чарлз Строс е на гребена на вълната!

4,8 Сингуларно небе
Singularity Sky,

Издание:

Чарлз Строс. Сингуларно небе

Американска. Първо издание

Превод: Юлиян Стойнов

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“

Компютърна обработка: ИК „БАРД“ ООД, Иванка Нешева

ИК „БАРД“ ООД, София 2006

 

Charles Stross

Singularity Sky

 

© 2003 by Charles Stross

© Юлиян Стойнов, превод, 2006

© „Megachrom“, оформление на корица, 2006

©ИК „БАРД“ ООД, 2006

ISBN 954-585-684-X

 

Избрана световна фантастика

Издателска къща „БАРД“

Формат 84/108/32

Печатни коли 25