В джунглата от продажен секс, насилие и мистериозни секти едно невинно, болно момченце е на косъм от смъртта…

Издание:

Джонатан Келерман

Кръвна проба

 

Американска

Първо издание

 

Редактор: Светла Мънгърова

Художествено оформление: Росица Кремен

 

ИК „Ера“, София, 1996