Дълбокият космос, на стотици хиляди светлинни години от Земята… Корабът „Спейс Бийгъл“, поел в най-мащабната експедиция за търсене на извънгалактически разум, попада в поредица капани, заложени от звездни хищници. Когато изходът от битката изглежда безнадежден, Елиът Гросвенър и странната му наука „нексиализъм“ стават последното оръжие на земните хора.

Смайващ парад на невероятни същества, населяващи космоса, и безспорно един от най-живите и успешни романи на американския фантаст.

Стан Барет

„Каталог на душите и циклите в SF“

Трийсет години преди знаменития филм Алфред ван Вогт вече е създал пришълеца!

Издание:

Алфред ван Вогт

Космически хищници

 

Американска, I издание

 

A. Е. van Vogt

The Voyage Of The Space Beagle

Copyright © 1968 by A. E. van Vogt

 

© Станимир Йотов, превод от английски, 1998

© Пламен Аврамов, библиотечно оформление, 1998

© Момчил Митев, рисунка на първа корица, 1998

© Камо, портрет на писателя, 1998

© Издателство „Аргус“, 1998

 

Тази книга е №033 от поредицата за фантастика на „Аргус“

 

Преводач: Станимир Йотов

Редактор: Петър Колев

Библиотечно оформление: Пламен Аврамов

Първа корица: Момчил Митев

Портрет на писателя: Камо

Компютърна подготовка: ЕГИ

Коректор: Кремена Бойнова

 

Формат 56×84/16. Печатни коли 14

 

Издателство „Аргус“, 1998

Печат: „Балкан прес“ ЕАД, София, 1998

ISBN 954-570-038-6