Малкото селце Винчи във Флоренция. Годината е 1462.

Един монах проповядва из Флоренция, че идва краят на света. Само който се покае за греховете си и му предаде парите си, няма да се пържи в ада.

Монахът носи в себе си чудотворен древен меч. Но възможно ли е наистина това да е мечът, с който свети Петър е защитил Исус Христос в Гетсиманската градина?

Леонардо е изпълнен със съмнения…

0 Свещеният меч
Leonardo und die Bruderschaft des heiligen Schwerts,

Издание:

Алфред Бекер. Свещеният меч

ИК „Фют“, София, 2013

Редактор: Албена Раленкова

ISBN: 978-954-625-842-7