Никой в университетското градче не беше виждал досега подобно продълговато и злокобно мекотело, което се преселва от човек в човек.

И най-ужасното не е само в слузестата жълта кожа, в мътните, втренчени очи и в примитивната му уста! Истинският ужас е най-вече в тялото на жертвата, съществото променя действията й — превръща я в послушен и жесток изверг…

4,4 Плът
Flesh,

Издание:

Ричард Леймън. Плът

Американска. Първо издание

Превод: Ивайла Божанова

ИК Аполо прес, София, 1995

ISBN: 954-825-125-6