КУЛТУРАТА — общество на хора и машини — е създала много големи играчи, най-големият от които е Джъно Морът Гъге. Играч на играчите. Абсолютен шампион. Отегчен от успехите, Гъге отива в жестоката и невероятно богата империя Азад, за да участва в една традиционна, но невероятна игра — сложна като самия живот. В нея победителят става император. Подиграван и шантажиран, Гъге се включва в играта, за да намери най-вероятно смъртта си.

5,5 Играчът на играчите
The player of games,

Издание:

Йеин М. Бенкс. Играчът на играчите

Американска. Първо издание

Превод: Георги Стоянов

Редактор: Вихра Манова

Художествено оформление на корица: „Megachrom“ — Петър Христов

Компютърна обработка: ИК „БАРД“ ООД — Линче Шопова

 

Iain M. Banks

The Player of Games, 1988

 

Формат: 84/108/32

Печатни коли: 21