Заглавието на този нашумял роман на американския писател Питър Бенчли (роден в 1940 г.) има двоен смисъл: от една страна, става дума за жестоките и кръвожадни челюсти на акула-човекоядец, появила се край спокойния дотогава бряг на малко курортно градче близо до Ню Йорк, а, от друга — за не по-малко жестоките и хищни челюсти на Бизнеса, Корупцията, Дехуманизацията, чиято същност на основни характеристики на американското общество изпъква недвусмислено в драматичната ситуация, едновременно сюжет на произведението и кулминация на повествованието, изградено с безспорно умение от автора.

Борбата с исполинското чудовище, отнело живота на толкова хора, придобива следователно също така двоен смисъл и без съмнение именно на тази идейна подплата романът дължи нестихващата си популярност сред широка читателска публика в САЩ и в много други страни.

Издание:

Питър Бенчли. Челюсти

Американска, първо издание

Превод: Мария Донева

Рецензент: Жечка Георгиева

Литературна група — ХЛ. 04 9536315531/ 5637–276–87

Редактор: Надя Баева

Художник: Григор Ангелов

Художник-редактор: Светлана Йосифова

Технически редактор: Светла Зашева

Коректор: Петя Величкова

Дадена за набор: ноември 1986 г.

Подписана за печат: февруари 1987 г.

Излязла от печат: март 1987 г.

Формат: 70×100/32

Печатни коли: 20,50

Издателски коли: 13,28

УИК: 14,41

ДП „Георги Димитров“ — София

ДИ „Народна култура“ — София, 1987 г.