Д-р Тотко Найденов е роден на 23 март 1948 г. в Ямбол. Женен е за д-р Петрунка Стоянова, с която имат четири деца. Има две висши образования — хуманна медицина и журналистика. Лекар, журналист, общественик, той е специалист по социална медицина и организация на здравеопазването, създател и главен секретар на най-масовото здравно неправителствено сдружение Национален Алианс „Живот за България“, в което членуват почти всички национални консултанти.

Главен редактор на съсловния вестник „Български лекар“, д-р Найденов е създател и на професионалния им празник — Деня на българския лекар, на Националния ден на спасението, Белиновия симпозиум по УНГ болести, Чиловите дни, както и на най-високото професионално-съсловно звание „Лекар на България“. Автор е на десетки публицистични книги, между които „Аз, Лекарят“, „Съдебните лекари разказват“, „Защо и как се самоубива българинът“, „Любовни лекарски истории“, „Учуден от живота“ и др.

Издание:

Тотко Найденов. Съдебните лекари разказват

Първо издание

Рецензент: проф. Иван Попвасилев

Редактор: Атанас Атанасов

Художник: Петър Добрев

Художествен редактор: Пенчо Мутафчиев

Технически редактор: Румяна Браянова

Коректор: Светомир Таков

Дадена за набор: април 1987 г.

Подписана за печат: юли 1987 г.

Излязла от печат: юли 1987 г.

Печатни коли: 8

Издателски коли: 5,18

УИК: 4,92

Формат: 70/100/32

Тираж: 29 200

Код: 27 9536122211/5506-3-87

Поръчка №286

ДП „Д. Найденов“ — гр. Велико Търново

Издателство на Отечествения фронт